user background
داخلی | ایمان صنعتی | اینفوسلامت

ایمان صنعتی - داخلی

داخلی - تهران

۴۴۲

تعداد بازدید

۱۱۵۰۴۳

نظام پزشکی

priority_high

ایمان صنعتیclose داخلی

local_phone۰۲۱ - ۸۸۲۳۲۳۴۵

  • تخصص
    داخلی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان دي

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۲۳۲۳۴۵