user background
دندانپزشکی | سمیه افشار نیا  | اینفوسلامت

سمیه افشار نیا - دندانپزشکی

دندانپزشکی - زنجان

۴۸۴

تعداد بازدید

۱۱۴۵۵۵

نظام پزشکی

check_box

سمیه افشار نیا close دندانپزشکی

local_phone۰۲۴ - ۳۳۵۵۲۰۱۷

  • دکترای حرفه ای
    دندانپزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - زنجان چهار راه سعدی جنب انتقال خون ساختمان سعدی طبقه اولواحد 1

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۵۵۲۰۱۷