user background
گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن | منوچهر مجدی نسب | اینفوسلامت

منوچهر مجدی نسب - گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن - قزوین

۲۶۴

تعداد بازدید

۱۱۱۹۷

نظام پزشکی

check_box

منوچهر مجدی نسبclose گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

متخصص و جراح بیماریهای گوش حلق بینی وحنجره -استادیار دانشگاه

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۱۰۲۱

درباره من!

متخصص و جراح بیماریهای گوش حلق بینی وحنجره -استادیار دانشگاه

  • تخصص
    گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - قزوین-چهار راه فردوسی-ساختمان پزشکان بو علی-طبقه سوم

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۱۰۲۱