user background
دکترای پزشکی | فاطمه مقبولی اصل | اینفوسلامت

فاطمه مقبولی اصل - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - زنجان

۴۶۳

تعداد بازدید

۱۰۰۶۶۳

نظام پزشکی

priority_high

فاطمه مقبولی اصلclose دکترای پزشکی

local_phone۰۲۴ - ۳۳۳۳۴۵۲۱

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - زنجان خیابان سعدی وسط کوچه شهید داودی زنجانب مجتمع دکتر قریب

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۳۳۴۵۲۱