مامایی | رخساره قاسمی اصل لاهرودی | اینفوسلامت

رخساره قاسمی اصل لاهرودی - مامایی

مامایی - مشگین شهر

نظام پزشکی : م-٣٢٧٣٣

بازدید ۸۱۸ | ۹
  • کارشناسی :
    مامایی

زنان _زایمان_و مامایی، تنظیم خانواده و مشاوره_خدمات مامایی و نازائی، عضو انجمن ماماهای جوان ایران

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات
خدمات پزشک

تغذیه در دوران بارداری
مراقبت های دوران بارداری

بیمه های طرف قرارداد

نوبت دهی
پرسش از دکتر رخساره قاسمی اصل لاهرودی - مامایی
مصاحبه با دکتر رخساره قاسمی اصل لاهرودی - مامایی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر رخساره قاسمی اصل لاهرودی - مامایی
پذیرش در مطب شخصی

اردبیل - مشگین شهر - میدان آزادی ( باش چهارراه ) - روبروی طلا فروشی بامراد - جنب خود پرداز بانک ملت

ساعت پذیرش:

۰۴۵ - ۰۹۱۴۱۵۸۶۲۳۹

نظر مردم درباره دکتر رخساره قاسمی اصل لاهرودی - مامایی