user background
دکترای پزشکی | داود یوسفی | اینفوسلامت

داود یوسفی - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی

۳۹۴

تعداد بازدید

۲۴۷۴۳

نظام پزشکی

priority_high

داود یوسفیclose دکترای پزشکی

local_phone - ۵۲۲۲۵۵۵۹

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

 -  -  مبانه خیابان امام جنب داروخانه دکتر شریفی

ساعت پذیرش:

- ۵۲۲۲۵۵۵۹