user background
داخلی | نادره زادگان | اینفوسلامت

نادره زادگان - داخلی

داخلی - تبریز

۳۳۱

تعداد بازدید

۵۲۴۲۱

نظام پزشکی

priority_high

نادره زادگانclose داخلی

local_phone۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۵۶۷

  • تخصص
    داخلی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - میانه میدان ازادی کوچه ازمایشگاه سینا طبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۵۶۷