user background
جراحی عمومی | صادق صادقی پور | اینفوسلامت

صادق صادقی پور - جراحی عمومی

جراحی عمومی - قزوین

۴۶۵

تعداد بازدید

۲۳۹۶۶

نظام پزشکی

priority_high

صادق صادقی پورclose جراحی عمومی

♦️جراح عضو انجمن جراحان کودکان ایران-عضو انجمن جراحان کودکان آسیا و اروپا

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۹۴۲۲

درباره من!

♦️جراح عضو انجمن جراحان کودکان ایران-عضو انجمن جراحان کودکان آسیا و اروپا

  • تخصص
    جراحی عمومی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - قزوین-فردوسی جنوبی- نبش کوچه نسترن-ساختمان پزشکان البرز

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۹۴۲۲