user background
گفتار درمانی | حمید اکبرى | اینفوسلامت

حمید اکبرى - گفتار درمانی

گفتار درمانی - تهران

۱۴۱

تعداد بازدید

گ۶۱۹

نظام پزشکی

priority_high

حمید اکبرىclose گفتار درمانی

اسيب شناس گفتار و صدا

local_phone۰۲۱ - ۵۵۳۴۴۴۱۰

درباره من!

اسيب شناس گفتار و صدا

  • کارشناسی ارشد
    گفتار درمانی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - تهران- بيمارستان اميرالمومنين

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۵۵۳۴۴۴۱۰