التهاب دهانه رحم اغلب به دلیل بیماری های مقاربتی ایجاد می شود

دهانه رحم پایین ترین قسمت رحم است. دهانه رحم کمی به واژن افزوده می شود. دهانه رحم است که در آن خون قاعدگی از رحم خارج می شود. در طول زایمان، دهانه رحم اجازه می دهد تا نوزاد از طریق کانال تولد (کانال آندوسکوپیک) عبور کند. مانند هر گونه بافتی در بدن، دهانه رحم می تواند به دلایل ...