در ایالت متحده حدود 3 درصد از زنان از اختلال دوقطبی رنج می برند

اختلال دو قطبی یک بیماری روحی است که تغییرات شدیدی در حالت روحی فرد ایجاد می کند. این نوسانات در خلق و خو می تواند از احساسات ناخوشایند به غم و اندوه عمیق تغییر کند. این نوسانات حتی می توانند توانایی شما را در کار و زندگی شخصی شما نیز کاهش دهند. این اختلال سالانه حدود 2.8 درصد ...

اوج تفاوت اختلال دو قطبی نوع 1 و اختلال دو قطبی نوع 2 در شدت قسمت های جنون هر یک است

بیشتر افراد هر از گاهی دچار فراز و نشیب های احساسی می شوند. اما اگر وضعیت مغزی دارید به نام اختلال دو قطبی، احساسات شما می توانند به حد غیر طبیعی بالا یا پایین شوند. بعضی اوقات ممکن است احساس هیجان یا پر انرژی بودن کنید. در موارد دیگر، ممکن است خود را در حال غرق شدن در افسردگی ...

اختلال دوقطبی حدود 2.8 درصد از جمعیت بزرگسال ایالات متحده را تحت تأثیر قرار می دهد

اختلال دو قطبی باعث ایجاد تغییر در روحیه و انرژی فرد مبتلا می شود. این حالات احساسی شدید و خلقی می توانند بر توانایی عملکرد فرد تأثیر بگذارد. مبتلایان به اختلال دوقطبی نیز می توانند مانند افراد عادی دوره هایی از زندگی خود را با روحیه نرمال داشته باشند. قسمت های روحی به دسته ها ...

افراد دارای اختلال دو قطبی به مشکلات فراوانی در زندگی روز مره و محیط کار یا روابط خود با افراد دچار می شوند

اختلال دوقطبی یک بیماری روحی است که با تغییرات شدید در حالت روحی فرد همراه است. علائم آن می تواند شامل تغییرات زیاد در خلق و خو باشد که به آن دیوانگی یا شیدایی گفته می شود. این اختلال همچنین می تواند شامل افسردگی نیز بشود. اختلال دوقطبی همچنین به عنوان بیماری دو قطبی یا افسردگی ن ...

اختلال دو قطبی می تواند به شدت بر روی میل جنسی تاثیر بگذارد

اختلال دوقطبی اختلال خلقی است. افرادی که اختلال دوقطبی دارند سطح بالایی از هیجان و افسردگی را تجربه می کنند. حالات آنها می توانند از یک حالت افراطی به سمت دیگر حرکت کنند. حوادث زندگی، دارو و استفاده از مواد مخدر تفریحی می تواند موجب شیدایی و افسردگی شود. هر دو حالت می تواند از ...