آفتاب سوختگی می تواند باعث آسیب جدی پوست و در بعضی موارد سرطان پوست شود

آفتاب سوختگی نشانه بارز این موضوع است که پوست در اثر قرار گرفتن در معرض آفتاب بیش از حد آسیب دیده است و ممکن است برای ترمیم نیاز به زمان داشته باشد. خورشید پرتو های مفید نور از خود منتشر می کند که توسط لایه های بیرونی پوست جذب می شود، اما قرار گرفتن بیش از حد در معرض این اشعه ...

از بهترین درمان های طبیعی برای آفتاب سوختگی استفاده از ژل آلوئه ورا است

تابستان اینجاست، و این بدان معنی است که وقت آن است که به بیرون بروید و خورشید را لمس کنید. اما در کنار تمام ساعاتی که در طول فصل تابستان در خارج از منزل صرف می شود، معمولاً یک چیز غیرقابل اجتناب وجود دارد: آفتاب سوختگی. خوشبختانه برای همه ما، درمان های خانگی زیادی وجود دارد که می ...

با راهکارهایی برای پیشگیری و درمان انواع سوختگی های داخل و خارج از خانه آشنا شوید

در امریکاسال 2015، در هر دو ساعت و چهلوپنج دقیقه کسی براثر خفگی یا سوختگی میمرد. هماکنون نیز افراد زیادی از آن رنج میبرند. بسیاری از این جراحات و مرگها با یادگیری نکات حفاظتی خانه یا هشدار قابلپیشگیری هستند. باکمی تأمل و آمادهسازی میتوانید از خود و بستگان خود حفاظت کنید. با راهکا ...