کاهش خطرات مصرف الکل با تمرینات بدنی
هادی نژاد  ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰ | ۱۳۱v

کاهش خطرات مصرف الکل با تمرینات بدنی

آیا تمرینات بدنی می‌تواند خطرات مصرف الکل را کاهش دهد

آیا کاهش خطرات مصرف الکل با تمرینات بدنی ممکن است؟

اطلاعات جدید احتمال می‌دهد که ورزش می‌تواند خطر مرگ و میر بر اثر مصرف الکل را کاهش دهد و کاهش خطرات مصرف الکل با تمرینات بدنی ممکن است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از هشت نظرسنجی از جمعیت بریتانیا، دکتر خدیجه پرولت (Kadija Perreault) از دانشگاه مونترال کانادا (Montreal in Quebec, Canada) در یک مجله پزشکی ورزشی بریتانیایی (British Journal of Sports Medicine) مقاله‌ای را در زمینه خطر مرگ و ارتباط آن با مصرف الکل منتشر کرد. به طور تخصصی، خطر افزوده‌ی مرگ و میرهای سرطان در اثر استفاده از مشروبات الکلی، تقریبا با انجام تمرین‌های معمولی از بین رفته است و کاهش خطرات مصرف الکل با تمرینات بدنی محقق شده است!

به نظر می‌رسد این یافته‌ها از مطالعات قبلی حمایت می‌کند. نوشیدن الکل و ورزش کردن بر روی سلامتی تاثیر دارند. یکی در جهت مثبت و دیگری در جهت منفی!

در مطالعات قبلی مشخص شد که نوشیدن زیاد الکل خطر مرگ را بین 31 تا 54 درصد افزایش می‌دهد. بررسی اخیر نشان می‌دهد نوشیدن الکل باعث سرطان‌های مختلف در بدن است. در تحقیقات مشخص شده که ورزش می‌تواند خطر ابتلا به سرطان، مخصوصا سرطان سینه و روده بزرگ را کاهش دهد.

مطالعه اخیر یکی از اولین بررسی‌ها در زمینه کاهش خطرات مصرف الکل با تمرینات بدنی است که نشان می‌دهد ورزش می‌تواند خطرات مصرف الکل را کاهش دهد.

این اطلاعات از بررسی حدود 36370 بزرگسال در حدود 40 سال و مسن‌تر به دست آمده است. در این مطالعه 4845 فرد از متوسط مصرف هفتگی پیشنهادی بیشتر الکل مصرف می‌کردند. در بین این آمار 27.5% از شرکت کنندگان طبق توصیه (150 دقیقه در هفته) ورزش نکرده بودند. 39 % کمترین میزان فعالیت را داشتند . 23% از شرکت کنندگان بسیار ورزش کرده بودند.

این مطالعه نشان می‌دهد که ورزش بسیار در سلامتی نقش دارد حتی اگر مردم به رفتارهای ناسالم خود ادامه دهند.


منبع:

بعدی قبلی