تشخیص جنسیت جنین قبل از بارداری
صادقی | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰ | v۲۰۴ | ۰

تشخیص جنسیت جنین قبل از بارداری

می توان از شش ماه قبل از بارداری جنسیت جنین را تشخیص داد

تحقیقات اخیر نشان می دهد از روی فشار خون مادر قبل از بارداری می توان جنسیت جنین را پیش بینی کرد! به گفته گروه تحقیقاتی کانادایی، تعیین جنسیت جنین می تواند به همین راحتی باشد. این گروه از متحققین کانادایی ادعا کرده اند تشخیص جنسیت جنین می تواند از روی اندازه گیری فشار خون مادر قبل از بارداری محقق شود. اگر ادعای اولیه ی این گروه تحقیقاتی اثبات شود، بدین معنی خواهد بود که والدین از شش ماه قبل از اقدام به بارداری نیز می توانند جنسیت فرزند خود را بدانند.

احتمال دارد جنسیت نوزاد آینده ی یک خانم، با فشارخون او تا شش ماه قبل از بارداری در ارتباط باشد.

 

بارداری

 

یافته های اخیر گروهی از محققین کانادایی و چینی حاکی از این است که اندازه گیری فشارخون مادر قبل از بارداری مهم است و تعیین جنسیت قبل از بارداری امکان پذیر می باشد. به گفته ی این گروه، بالا بودن فشار خون مادر قبل از بارداری نشانه ی این است که جنین پسر می باشد. همچنین پایین بودن فشار خون مادر نیز میتواند نشانی از دختر بودن فرزند او باشد. اما باید گفت که آنها تنها این رابطه را کشف کرده اند و هنوز دلیل چنین اتفاقی را نمی دانند. به طور خلاصه بالا بودن فشار خون از علائم بارداری پسر بوده و پایین بودن آن یعنی جنین دختر است.

پیش بینی جنسیت نوزاد از روی فشارخون مادر قبل از بارداری چطور امکان دارد؟ پاسخ این سوال نیز کاملا روشن نیست. زمانی که خانمی باردار میشود، جنسیت نوزاد از روی کروموزوم های اسپرم مرد مشخص میشود و اگر کروموزوم اسپرم مرد X یا Y باشد، جنسیت جنین تفاوت خواهد کرد.

 

دوران بارداری

 

در گذشته محققین متوجه این مورد شده بودند که در زمان به وقوع پیوستن حوادث اجتماعی، مانند جنگ یا بلایای طبیعی، نسبت تولد نوازدان دختر و پسر تغییر میکند. همین موضوع این گروه کانادایی و چینی را به تکاپو انداخته است که رابطه ی این اتفاقات با یکدیگر را کشف کنند. این گروه باور داشتند که عوامل فیزیولوژیکی وجود دارند که باعث این چنین تغییری می شوند.

با همین باور، آنها از سال 2009 حدود 1400 زوج تازه ازدواج کرده ی چینی را تحت نظر قرار دادند. همه ی بانوانی که در این لیست قرار داشتند تصمیم گرفته بودند که در شش ماه آینده بچه دار شوند. گروه محقق آزمایشات دقیق خود روی این بانوان را آغاز کرده و سابقه ی میزان فشارخون، کلسترول، تری‌گلیسیرید و گلوکز آنها را شش ماه قبل از بارداری ثبت کرده اند.

به محض باردار شدن این بانوان، تمامی جوانب سلامتی آن ها کنترل شد. این کنترلها شامل کنترل تغییرات فشار خون و هرگونه مشکلات به هنگام بارداری می شدند. در نهایت افرادی که در این تحقیق شرکت داشتند، 739 پسر و 672 دختر به دنیا آوردند.

 

جنسیت جنین

 

محققین با مطالعه ی پرونده ی این افراد که تازه طعم مادر شدن را چشیده بودند متوجه شدند آنهایی که فشارخون قبل از بارداریشان بیشتر بوده است، بارداری پسر را تجربه کرده اند و خانم های با فشار خون پایین تر، اکثرا صاحب یک فرزند دختر شده اند. میانگین فشار خون مادران پسر زا حدود 113 میلی متر جیوه و فشارخون مادارن دختر زا نزدیک به 110 میلی متر جیوه بوده است.

محققین همچنین سن مادر، پیش زمینه ی تحصیلی او، احتمال سیگاری بودن، چاقی، کلسترول، تری‌گلیسیرید و سطح قند خون را نیز برای تعیین جنسیت نوزاد اندازه گیری کرده اند اما در این میان تنها ارتباطی که می شد پیدا کرد، فشارخون بوده است.

با این حال پزشکان دیگر معتقد هستند برای اثبات 100% احتمال پیش بینی و تشخیص جنسیت جنین از روی فشارخون مادر باید تحقیقات بسیار بیشتر و وسیع تری صورت بگیرد.


منبع:

بعدی قبلی