تمرینات بدنی ایزومتریک با چهارچوب در
ایمانی  ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰ | ۱v۰۸

تمرینات بدنی ایزومتریک با چهارچوب در

چند تمرین ساده به کمک درگاه در

اگر در سفر یا اداره هستید یا وقت کافی برای رفتن به باشگاه را ندارید این تمرینات بدنی ایزومتریک را در هر جایی که یک در وجود دارد می‌توانید انجام دهید. با اینفوسلامت همراه باشید.

در این قسمت با این 6 تمرینات بدنی ایزومتریک و ویژگی آن‌ها آشنا می‌شویم:

پرس بازو:

در چهارچوب در بایستید. پاهای خود را صاف و زانوهای خود را قفل کنید. اکنون 5 تا 10 ثانیه به قسمت بالای چهارچوب در فشار وارد کنید. این حرکت را 3 بار تکرار کرده و در هر بار تکرار حداکثر فشار را وارد کنید.

پرس پا:

در چهارچوب در بایستید. دستان خود را بالای چهارچوب قرار داده و آرنج‌هایتان را قفل کنید. اکنون زانوهایتان را خم کرده و با پاهایتان فشار وارد کنید. این فشار را 5 تا 10 ثانیه نگه دارید. 3 بار دیگر این حرکت را با حداکثر فشار تکرار کنید.

پرس پهلو:

در چهارچوب در ایستاده و دست‌های خود را در ارتفاع شانه‌ها به سمت دو طرف درگاه در باز کنید. 5 تا 10 ثانیه با دست‌های خود به درگاه در فشار وارد کنید. این تمرینات بدنی ایزومتریک را 3 بار با حداکثر فشار خود انجام دهید.

پرس جانبی:

در چهارچوب در ایستاده و با دو دست خود یک سمت درگاه در را بگیرید. دست‌ها را تا مقابل صورت بالا آورید. با پشت دست‌هایتان به مدت 5 تا 10 ثانیه به درگاه در فشار وارد کنید. این حرکت را نیز 3 بار با حداکثر فشار انجام دهید.

پرس گردن:

دست‌های خود را پشت سرتان قلاب کرده و پیشانی خود را به چهارچوب در تکیه دهید. با گردن خود 5 تا 10 ثانیه به چهارچوب در فشار وارد کنید. این حرکت را 3 بار با حداکثر فشاری که می‌توانید وارد کنید انجام دهید. سپس برگردید و همان حرکت را پشت به درگاه در انجام دهید به این صورت که این دفعه به جای پیشانی سرتان به درگاه در تکیه کند. این حرکت را نیز سه بار انجام دهید.

کشش در:

در را باز کنید و با هر دست یکی از دستگیره‌های در را بگیرید مثل اینکه می‌خواهید روی آب اسکی کنید. سپس با دست‌های خود طوری فشار بیاورید که انگار می‌خواهید دستگیره‌ها را از هم جدا کنید. زمانی که این کار را انجام می‌دهید سعی کنید به آرامی بدنتان را به سمت در ببرید. این حرکت را نیز 3 بار با حداکثر فشار انجام دهید.

این تمرینات بدنی ایزومتریک قدیمی هستند اما زمانی که وقت کافی برای رفتن به باشگاه را ندارید به کمک شما می‌آیند.


منبع:

بعدی قبلی