علل بیماری کرون
درودیان | ۱۳۹v/۰۹/۰۵ | ۰ | v۹۵ | ۰

علل بیماری کرون

علل بیماری کرون مجوعه ای از عوامل محیطی، واکنش سیستم ایمنی و ژنتیک است

علل دقیق بیماری کرون شناخته نشده است. اعتقاد بر این بود که رژیم غذایی و استرس عامل اصلی بیماری کرون هستند اما امروزه درک می کنیم که علل این بیماری پیچیده تر است.

تحقیقات نشان می دهد که این بیماری در تعامل با مجموعه ای از عوامل است که یک واکنش سیستم ایمنی ناقص، ژنتیک و محیط (از جمله میکروارگانیسم ها و مواد غذایی) به احتمال زیاد همه در رشد بیماری نقش دارند.


سیستم ایمنی

سیستم ایمنی

یکی از ویژگی های اصلی بیماری کرون، التهاب مزمن است. التهاب نتیجه یک سیستم ایمنی بدن و پاسخ آن به مهاجمین خارجی مانند ویروس ها، باکتری ها، انگل ها و هر عامل خارجی دیگر است.

برخی محققان بر این باورند که بیماری کرون ممکن است به عنوان یک واکنش طبیعی به عوامل خارجی آغاز شود. سپس سیستم ایمنی بدن پس از حل شدن مشکل شکست خورده و منجر به التهاب مزمن می شود.

یکی دیگر از مشاهدات این است که التهاب بیش از حد در دستگاه گوارش غیر طبیعی است. این تغییرات به نظر می رسد که با عملکرد سیستم ایمنی مرتبط است.

هنگامی که سیستم ایمنی بدن شما به قسمت های طبیعی بدن شما حمله می کند، آن را یک اختلال خود ایمنی می نامند.

این پوشش غیر طبیعی ممکن است نقش مهمی در بروز واکنش بدن نسبت به سایر موارد در محیط داشته باشد. سیستم ایمنی ممکن است به اشتباه به ساختارهای پروتئین یا کربوهیدرات خاصی در برخی از غذاها به عنوان یک عامل خارجی یا برخی از بافت های خود بدن واکنش دهد.

ژنتیک

ژنتیک

بیش از 160 محل ژن در ارتباط با IBD (بیماری التهاب روده) شناسایی شده است.

همچنین تغییرات ژنتیکی بین افراد مبتلا به بیماری کرون و افرادی که مبتلا به کولیت زخمی هستند همپوشانی دارند.

دانشمندان متقاعد شده اند که ژنتیک نقش مهمی در توسعه بیماری کرون دارد.

بنیاد کرون و کولیت آمریکا (CCFA) می گوید که طبق مطالعات 5 تا 20 درصد افراد مبتلا به بیماری کرون دارای یک نسل درجه اول (پدر و مادر، فرزند یا خواهر و برادر) با بیماری هستند.

بیماری کرون در افراد شمال اروپا و انگلوساکسون شایع تر است و در بسیاری از موارد در یهودیان اروپایی، که بعلاوه یهودیان اشکنازی نیز نامیده می شوند، بیشتر از سایر بقیه مردم است.

کرون اغلب در کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی و کمتر در آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا رخ می دهد.

محیط

محیط

کرون در کشورهای صنعتی و در مناطق شهری رایج است.

به نظر می رسد افرادی که در آب و هوای شمال زندگی می کنند خطر بیشتری برای توسعه بیماری دارند. این نشان می دهد که عوامل محیطی مانند آلودگی، عوامل استرس زا به سیستم ایمنی بدن و رژیم غذایی غربی نقش مهمی دارند.

محققان معتقدند که زمانی که ژنهای خاص با عوامل خاصی در محيط ارتباط برقرار می کنند احتمال ابتلا به بیماری کرون بالا می رود.

سیگار کشیدن

سیگار کشیدن

براساس گزارش روزنامه کرون و کولیت، تحقیقات نشان می دهد که افرادی که سیگار می کشند بیشتر احتمال دارد که بیماری کرون را به همراه داشته باشند.

افزایش خطر احتمالا به دلیل تعامل بین سیگار کشیدن و سیستم ایمنی همراه با عوامل مختلف ژنتیکی و محیطی است.

با این حال، اگر دچار کرون هستید و سیگار می کشید، بیشتر احتمال دارد که بیماری عود کرده و نیاز به چالش های بیشتری با دارو دارید و نیاز به جراحی دارید.

یک مطالعه 10 ساله نشان داد که افرادی که دچار بیماری کرون بودند و سیگار می کشیدند 29 درصد بیشتر به جراحی نیاز داشتند نسبت به افرادی که سیگاری نبودند.

نتیجه گیری

علل بیماری کرون پیچیده است. با توجه به این، هیچ چیزی که فرد بتواند برای جلوگیری از بیماری انجام دهد وجود ندارد. سیستم ایمنی بدن، ژنتیک و محیط زیست همه نقش دارند.

با این حال، درک علل می تواند به دانشمندان کمک کند تا درمان های جدید و عوامل خطرزای بیماری را بهبود بخشد.


منبع:

بعدی قبلی