به ندای درونی خود اطمینان دارید
هادی نژاد  ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰ | ۱۱۸۹

به ندای درونی خود اطمینان دارید

در روابط خود به ندای درونتان توجه کنید

ندای دورنی قابل اعتماد است یا خیر؟

در اولین دیدار با شخصی جدید ممکن است یک واکنش فوری به آن فرد داشته باشید. ممکن است احساس کنید که رابطه با این شخص خوب و یا بد پیش خواهد رفت. اما آیا واقعا به حس درونی خود اعتماد دارید؟ با اینفوسلامت همراه شوید.

بله شما می توانید اعتماد کنید که واکنش شما چیزی در مورد شخص مقابل و یا حداقل درکی از آن فرد را به شما می رساند. شما نسبت به همه این عکس العمل را نخواهید داشت و حس درونیتان تنها در مورد آن فرد خاص واکنش نشان داده است.

اینکه هرچیزی که به نظر ما خوب یا آشنا می رسد لزوما برای ما خوب نیست و برعکس هرچیزی که به نظر ما بد و نا آشناست حتما برای ما بد نیست. برای مثال اگر شما عادت دارید که افراد را در زندگی خود کنترل کنید شما ممکن است نسبت به افرادی  که به شدت کنترل پذیرند تمایل داشته باشید. همچنین ممکن است شما از پذیرفتن کسانی که به شما احترام می گذارند و توجه می کنند حس خوبی نداشته باشید و معذب شوید. پس زمانی که حس کردید ندای درونیتان به شما چیزی می گوید بستگی به شما دارد که خوب یا بد بودن آن ا انتخاب کنید.

برای فهمیدن اینکه ندای درونیتان چه می گوید و اینکه چگونه به آن پاسخ دهید. ابتدا به تفاوت آن چه حس میکنید و آن چه فکر می کنید توجه کنید. اگر به احساسات خود فکر کنید متوجه خواهید شد که چه منظوری دارند. به عنوان مثال اضطراب می تواند حس نا امنی را در شما تدائی کند. یا اینکه می تواند شما را به خاطر دیدن یک فرد فوق العاده امیدوار کند و یا به خاطر عدم شناخت مسیر دوستی با یک فرد ناشناس ترس ایجاد کند. احساس هیجان در اثر دیدن آن فرد خاص ایجاد می شود. وقتی یک قرار خسته کننده پیش می رود. به راحتی می توان فهمید که شما هیچ اشتراکی با هم ندارید. همچنین ممکن است به این دلیل باشد که شما از اینکه دائما رفتاری انجام دهید که مثبت یا مهربان به نظر برسید معذب باشید. این ها عواملی هستند که شما باید در نظر بگیرید.

راه عاقلانه چیست؟

وقتی قلب و مغزتان با هم درگیرند باید از هردو استفاده کنید. سپس مرتبا از خود بپرسید راه عاقلانه چیست؟ این کار کمکی به شما می کند که هیچ مشورت و سوالی نمی کند. حتی اگر شما در مورد یک رابطه احساس سرخوشی می کنید ولی در مورد ارزش های اولیه ای با هم تفاهم ندارید عاقلانه نیست که رابطه تان را ادامه دهید. برخی مواقع خیلی معلوم نیست که بهترین انتخاب چیست. ممکن است شما گیج شوید وقتی جندین دلیل هست که نشان می دهد این رابطه می تواند رابطه ی خوبی باشد ولی شما حس خاصی به طرف مقابل ندارید. در این موارد شما باید از خود بپرسید که این عدم ارتباط برقرار کردن به دلیل تفاوت های زیاد بینتان است یا به خاطر حالت تدافعی که دارید. شاید آخرین رابطه ای که داشتید بد بوده و شما از شروع یک رابطه تازه می ترسید. در اینگونه موارد باید با خودتان صادق باشید و از خود بپرسید که عاقلانه ترین کار چیست.

البته که اعتماد به ندای درونیتان زمانی که قلب و مغزتان با هم هماهنگ اند و همه نشانه ها به سرعت پیش می روند کار راحتی است. اما زمانی که توجه به درونتان یک ناسازگاری درونی را نشان می دهد مهم اینست که علت را بفهمید. یک گفتگوی درونی می تواند به شما بفهماند که چه کاری را باید انجام دهید اگرچه این کار ممکن است سخت باشد. این را به یاد داشته باشید که توجه به ندای درونیتان کار عاقلانه ایست همیشه به آن توجه کنید.


منبع:

بعدی قبلی