بیمارستان ولیعصر (عج)- نورآباد ممسني - اینفوسلامت
بیمارستان ولیعصر (عج)- نورآباد ممسني

موقعیت مکانی :
اطلاعات تماس :
تلفن تماس: 07142531080
آدرس : نورآباد ممسنی - جاده اسکان عشایر - بیمارستان ولی عصر(عج)
ایمیل: