آیت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۴۴۲۴۴۲۱-۵
  • ۰۴۱ - ۳۴۴۲۴۸۸۲

visibility ۳۰۸

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

میدان راه آهن- مرکزآموزشی درمانی طالقانی تبریز

۰۴۱ - ۳۴۴۲۴۴۲۱-۵

بخش نوزادان
اورژانس
زنان و زایمان