بیمارستان شمس - تبریز - اینفوسلامت
بیمارستان شمس - تبریز

موقعیت مکانی :
اطلاعات تماس :
تلفن تماس: 04136583030
آدرس : تبریز ـ مابین چهارراه . آبرسان و چهارراه عباسی . بیمارستان شمس تبریز - فکس: 04136584848
ایمیل: