شمس  - اینفوسلامت

بیمارستان شمس (آذربایجان شرقی - تبریز )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۶۵۸۳۰۳۰

visibility ۴۴۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان شمس میرزا تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

مابین چهارراه- آبرسان و چهارراه عباسی- بیمارستان شمس تبریز - فکس: ۳۶۵۸۴۸۴۸

۰۴۱ - ۳۶۵۸۳۰۳۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فوق تخصص قلب و عروق
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی