شهید محلاتی - اینفوسلامت
شهید محلاتی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۴۴۴۳۰۰۸۴-۶

visibility ۳۲۸

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان راه آهن- نرسیده به نصف راه-کوی شهید محلاتی- بیمارستان شهید محلاتی

۰۴۱ - ۴۴۴۳۰۰۸۴-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
اعصاب
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آنژیوگرافی
داخلی