بیمارستان شهید مدنی -آذرشهر - اینفوسلامت
بیمارستان شهید مدنی -آذرشهر

موقعیت مکانی :
اطلاعات تماس :
تلفن تماس: 04124228888
آدرس : آذرشهر-خیابان امام خمینی-روبروی شهرک شهید مدنی - فاکس:04124222006
ایمیل: