بیمارستان شهید مدنی - تبریز - اینفوسلامت
بیمارستان شهید مدنی - تبریز

موقعیت مکانی :
اطلاعات تماس :
تلفن تماس: 0411-33373900
آدرس :  تبریز- خیابان دانشگاه-  نمابرها : 33375179 - 041
ایمیل: