شهید مدنی - اینفوسلامت
شهید مدنی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۳۷۳۹۰۰
  • ۰۴۱ - ۳۳۳۷۵۱۷۹

visibility ۲۸۲

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان دانشگاه

۰۴۱ - ۳۳۳۷۳۹۰۰

icu
قلب و عروق
جراحی قلب