دکتر میر - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر میر (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۸۲۸۲۶
  • ۰۷۱ - ۳۶۲۶ ۰۰۹۹

visibility ۵۱۲

بازدید

فارس - شیراز

خیابان قصردشت - خیابان عفیف آباد

۰۷۱ - ۳۶۲۸۲۸۲۶ - ۳۶۲۶ ۰۰۹۹

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
جراحی پلاستیک
داخلی
جراحی عروق
جراحی کلیه