شهید مطهری - اینفوسلامت

بیمارستان شهید مطهری (فارس - مرودشت )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۴۳۳۴۲۰۶۰

visibility ۴۲۹

بازدید

فارس - مرودشت

بعد از زیر گذر معلم - مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت

۰۷۱ - ۴۳۳۴۲۰۶۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
سوانح
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی