کسری - اینفوسلامت

بیمارستان کسری (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۳۰۴۷۳۱

visibility ۳۷۵

بازدید

فارس - شیراز

سی متری سینما سعدی

۰۷۱ - ۳۲۳۰۴۷۳۱

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان