امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۴۳۲۲۲۲۲۲

visibility ۳۹۸

بازدید

آذربایجان شرقی - سراب

خیابان امام خمینی (ره) - بیمارستان امام خمینی (ره)

۰۴۱ - ۴۳۲۲۲۲۲۲

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی