ولیعصر (عج) - اینفوسلامت
ولیعصر (عج)
بيمارستان

visibility ۴۵۷

بازدید

فارس - اقلید

بلوار امام خمینی- بیمارستان ولیعصر

۰۷۱ - ۴۴۵۲۹۳۴۱ - ۴۴۵۲ ۰۴۵۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
مامایی
nicu
همودیالیز
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی