روانپزشکی ابن سینا - اینفوسلامت
روانپزشکی ابن سینا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸۹۶۰۱-۴

visibility ۶۰۹

بازدید

فارس - شیراز

خیابان حافظ -جنب بوستان ۱۳ آبان -بیمارستان ابن سینا - کد پستی ۷۱۴۶۶۷۶۵۴۹

۰۷۱ - ۳۲۲۸۹۶۰۱-۴

اورژانس
روانپزشکی
سوانح