بیمارستان شهید بهشتی- شیراز - اینفوسلامت
بیمارستان شهید بهشتی- شیراز

موقعیت مکانی :
اطلاعات تماس :
تلفن تماس:  ۴الی۳۲۲۴۱۱۶۱ 
آدرس : شیراز- میدان ولیعصر-کد پستی :  ۱۶۶۹۵-۷۱۳۶۸
ایمیل: