ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (فارس - بوانات)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۴۴۴۰۶۹۳۱-۳

visibility ۴۳۰

بازدید

فارس - بوانات

سوریان- شهرک ولی عصر- بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) بوانات

۰۷۱ - ۴۴۴۰۶۹۳۱-۳

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی