بیمارستان امیرالمومنین -تبریز - اینفوسلامت
بیمارستان امیرالمومنین -تبریز

موقعیت مکانی :
اطلاعات تماس :
تلفن تماس: 4132800120
آدرس : تبریز
ایمیل: