علوی - اینفوسلامت
علوی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۳
  • ۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۱

visibility ۳۴۹

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

بلوار منجم

۰۴۱ - ۳۲۶۶۳۹۳۳

بخش زنان
بخش مردان
اورولوژی
اتاق عمل