عالی نسب  - اینفوسلامت
عالی نسب
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۳۰۵۹۱۵

visibility ۳۷۵

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

شهرک ارم- بلوار کوثر- نرسیده به پارک ارم

۰۴۱ - ۳۲۳۰۵۹۱۵

icu
ccu
داخلی