بیمارستان خامنه - شبستر - اینفوسلامت
بیمارستان خامنه - شبستر

موقعیت مکانی :
اطلاعات تماس :
تلفن تماس:  04142427932
آدرس : آذربایجان شرقی - شهرستان شبستر - خیابان شیخ محمد خیابانی - جنب هنرستان خامنه - بیمارستان خامنه
ایمیل: