رازی

آذربایجان شرقی - مرند خیابان امام- بیمارستان و زایشگاه رازی مرند
بيمارستان ۰۴۱ - ۴۲۲۲۲۴۵۵

خاتم الانبیاء(ص)

آذربایجان شرقی - میانه جاده جهندیز- سایر تلفن ها ۵۲۲۲۰۹۰۲-۵۲۲۲۰۹۰۳ -۵۲۲۲۰۹۰۴-۰۴۱۵۲۲۲۰۹۰۵- ۵۲۲۲۰۹۰۶ -۵۲۲۲۰۹۰۷- ۵۲۲۲۰۹۰۸
بيمارستان ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱

امام خمینی (ره)

آذربایجان شرقی - میانه خیابان امام خمینی- سایر تلفن ها ۵۲۲۳۴۷۲۳-۵۲۲۳۴۷۲۴
بيمارستان ۰۴۱ - ۵۲۲۳۴۷۲۲

شهید علی آبادی

آذربایجان شرقی - هشترود جاده جهندیز- سایر تلفن ها ۵۲۲۲۰۹۰۲ -۵۲۲۲۰۹۰۳ -۵۲۲۲۰۹۰۴- ۵۲۲۲۰۹۰۵ -۵۲۲۲۰۹۰۶- ۵۲۲۲۰۹۰۷- ۵۲۲۲۰۹۰۸
بيمارستان ۰۴۱ - ۵۲۲۲۰۹۰۱

امام حسین (ع)

آذربایجان شرقی - هشترود خیابان شهید بهشتی جنوبی- جنب فرمانداری- انتهای خیابان پرستار- فاکس : ۵۲۶۲۶۷۳۰
بيمارستان ۰۴۱ - ۵۲۶۲۶۷۱۵

آذربایجان

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان شهید بشتی - بالاتر از دانشگاه - ۰۴۴-۳۳۴۴۴۳۴۴
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۱۹۴۴۴۴۴

امام خمینی (ره)

آذربایجان غربی - ارومیه بلوار آیت اله مدرس - خیابان ارشاد - سایر تلفن ها ۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۴ -۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۵- ۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۸ - ۰۴۴۳۳۴۶۹۹۳۹
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۳۴۶۹۹۳۳

امام رضا (ع)

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان مولوی
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۱۹۸۲۸۸۸

شفا

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان امام - جنب مخابرات - بیمارستان خصوصی شفا
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۳۲۴

صولتی

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان امام - کد پستی: ۱۸۵۶۹-۵۷۱۳۶
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۲۲۲۲۵۲۵-۸

آیت الله طالقانی

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان کاشانی- روبه روی مجموع ورزشی تختی- بیمارستان آیت ا... طالقانی ارومیه - سایر تلفن ها ۳۴۴۴۵۹۳-۳۴۴۴۵۹۲
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۴۴۴۵۹۱

رازی

آذربایجان غربی - ارومیه جاده سلماس - جنب اداره تحقیقات کشاورزی - مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه - سایر تلفن ها - ۳۲۷۲۲۹۳۲ - ۳۲۷۲۲۹۳۳
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۲۷۲۲۹۳۱

شهید مطهری

آذربایجان غربی - ارومیه خیابان آیت الله کاشانی- مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۲۲۲۵۷۷۷

نبی اکرم (ص)

آذربایجان غربی - اشنویه میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم
بيمارستان ۰۴۴ - ۴۴۶۲۲۳۰۳

شهید قلیپور

آذربایجان غربی - بوکان بلوار شهدا- بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان- سایر تلفن ها ۴۶۲۳۰۷۲-۴۶۲۳۰۷۰۳ -۴۶۲۳۰۷۰۴-۴۶۲۳۰۷۰۵
بيمارستان ۰۴۴ - ۴۶۲۳۰۷۰۱

امام خمینی (ره)

آذربایجان غربی - پیرانشهر خیابان پزشک - بیمارستان امام خمینی(ره)- سایر تلفن ها ۴۴۲۲۹۷۲۳ - ۴۴۲۲۹۷۲۴
بيمارستان ۰۴۴ - ۴۴۲۲۹۷۲۲

شهداء

آذربایجان غربی - تکاب خیابان انقلاب - بیمارستان شهدا تکاب- سایر تلفن ها ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۲ -۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۳- ۰۴۴۴۵۵۲۲۸۷۴
بيمارستان ۰۴۴ - ۴۵۵۲۲۸۷۱

شهید بهشتی

آذربایجان غربی - چالدران بلوار بسیج - خیابان امام علی (ع)- بیمارستان شهید بهشتی
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۴۲۶۷۲۹۱

شهید مدنی

آذربایجان غربی - خوی میدان ولیعصر - بیمارستان شهید مدنی
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۶۲۵۳۲۲۲

قمربنی هاشم

آذربایجان غربی - خوی میدان بسیج - خیابان شهید منتظری - بیمارستان قمربنی هاشم
بيمارستان ۰۴۴ - ۳۶۳۳۲۱۱۲